31.3.13

Balıkesir Mrk.Tarihi Yapılar

-->

BALIKESİR Mrk.TARİHİ YAPILAR-MÜZELER

FİRMANIZIN FAALİYET ALANI ile İLETİŞİM BİLGİLERİNİ E-Post ADRESİMİZE  GÖNDERİN ÜCRETSİZ KAYDEDELİM.


MÜZELER................................................:

KUVAYİ MİLLİYE MÜZESİ
Kuva-yi Milliye Müzesi oluncaya kadar, Eski Belediye Binası olarak kullanılan bina,1840 yılında Karesi Sancağı Defterdarı Girıdi-zade Mehmet Paşa’nın konağı olarak yaptırılmıştır.1800’lü yıllarda bir yangın sonucu yanmasıyla yerine torunu Halit Paşa şimdiki Konağı inşa ettirmiştir. Konak, Kurtuluş Savaşı esnasında önemli hizmetlerin verildiği bir mekan olmuştur.

15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgali sonrasında, 16 Mayıs 1919’da Balıkesirlilerin toplanarak silahlı mücadele kararının alındığı ve Kuva-yi Milliye ateşinin parladığı bu bina uzun yıllar II. Kolordu Komutanlığı’na ve Ali Hikmet Paşa’ya da karargah olmuştur. İzmir Şimal Cepheleri Heyeti’nin çalışma merkezi olmuştur. Konağın eklentileri içinde bulunan ve 1913 yılında "Okuma Yurdu" olarak açılan ve yine 18 Mayıs 1998’de "Milli Mücadele Tarihimiz Kitaplığı" olarak hizmete giren binada 6 Şubat 1923 tarihinde ile ilk gelişlerinde Atatürk de misafir edilmiştir. 


Milli Mücadele çalışmalarına karargâhlık etmiş Eski Belediye Binası ile içindeki Okuma Yurdu Binası ve bahçesi Müze olarak kullanılmak üzere 1987 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmiştir.

Gerekli inşaat, düzenleme ve teşhir edilecek eserler toplanarak müze tamamlanmış ve Kuvayi Milliye Müzesi adıyla 1996 yılında açılmıştır. 
Anafartalar Caddesi ile Askeri Hastane yolunun köşesinde bulunan Müzede tarihi belgeler, resimler, arkeolojik buluntular ile Türkiye'de bir ilk olan "Eski Fotoğraf Makinları" bölümüde yer almaktadır.

DEVRİM ERBİL Çağdaş Sanat Müzesi
Gazi Bulvarında Belediyeye ait eski Elektrik ve Su Otobüs İşletme binası restore edilerek, bir Müze binası olarak yapılandırılmıştır.
Halen Belediyenin Sanat Danışmanlığını da yürütmekte olan Devlet Sanatçısı Prof.Devrim Erbil eserlerinin bir bölümünü bağışlayarak bu girişime önderlik etmiştir.
Belediye Meclisinin kararı ile de söz konusu binanın “T.C. Balıkesir Belediyesi Devrim Erbil Çağdaş Sanat Müzesi” olarak isimlendirilmesi ve bu doğrultuda hizmet vermesi uygun görülmüştür.  Yapılan düzenlemelerin ardından “T.C. Balıkesir Belediyesi Devrim Erbil Çağdaş Sanat Müzesi” 21 Şubat 2004 tarihinde açılmıştır
Pazar ve Pazartesi günleri hariç 08.00-17.00 saatleri arası ücretsiz olarak halkın ziyaretine açık olan Müzede, Çağdaş Türk Sanatçılarına ait 95 adet tablo yer almaktadır.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TARİHİ YAPILAR...................................:

BALIKESİR LİSESİ
1896 yılında Balıkesir Sultân-ı İdâdîsi olarak hizmete açılan tarihi bina, daha sonra Darülmuallim, Balıkesir Lisesi, Mühendislik, Fen-Edebiyat Fakültesi ve son olarak günümüzde Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet vermektedir.
SAAT KULESİ
Balıkesir`in adeta simgesi halindeki bu eser, Balıkesir Mütesellimi Giridlizâde Mehmet Paşa tarafından , 1843 yılında Galata Kulesi`ne benzer şekilde silindirik planda inşa edilmişse de; Balıkesir merkezinde meydana gelen 1898 depremiyle yıkılmıştır.
Yapı bu günkü dört köşeli, baldeken tarzı külahlı halini, 1901`de ünlü Karesi Mutasarrıfı Ömer Ali Bey döneminde almıştır. Bütün Balıkesir fotoğraflarında yer alan saat kulemiz, halen kentimizde zamanın tanıklığını yapmaktadır.

Şadırvan: 
Saat kulesinin yakınında yer almaktadır. 1908 yılında Ömer Ali Bey zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Pembe granitten yedi sütuna oturan soğan şeklinde bir kubbe bulunmaktadır. Kemerlerle bağlı sütunların üzerinden yatay bir silme ve saçak yer almaktadır. 

KARESİ TÜRBESİ
Selçuklu Devleti`nin ünlü kumandanlarından biri ve Karesi Beyliği`nin kurucusu olan Karesi Bey için inşa edilen yapının ilk yapım tarihi bilinmeyip; türbe, bu günkü çeyrek daire planlı, sivri kemerli ve silmeli haliyle 1922 yılında Belediye Reisi Hayrettin Bey tarafından yaptırılmıştır.
İç mekanda Karesi Bey`in kabrinin yanında beş sanduka daha yer alıp, bunların Karesi Bey`in çocukları ya da aile efradına ait olması kuvvetle muhtemeldir.

ZİRAAT BANKASI
1909 yılında, Sultan Reşat döneminde banka müdürü Ahmet Faik Bey tarafından, sivil mimarimiz`de geç dönemde sık sık görülen iki katlı, kesme taşdan planda inşaa edilmiştir.
Dolma Bahçe Sarayı`nda gördüğümüz alınlık vasıtasıyla çatıyı saklama, geniş kat silmeleri gibi uygulamalar yapının ait olduğu dönemin karakteristliğini ortaya koyar niteliktedir.

ZAĞNOS MEHMET PAŞA CAMİ
Cami, imarethane, hamam, türbe, muvakkithane, muallimhane ve bedesten`den oluşan yapılar topluluğu şehrin en büyük ve gösterişli külliyesidir. Cami, külliye ile birlikte II.Murat`ın damadı, Fatih Sultan Mehmet`in ise ünlü veziri ve kayınpederi Zağnos Paşa tarafından 1461 senesinde yaptırılmıştır. Zağnos Paşa ayrıca külliyeye gelir olarak emlâk, âkar ve Pamukçu kaplıcalarını bağışlamıştır.1577 depreminde hafif hasar gören yapı, 1898 depremi sonrası kullanılamaz hale gelip, dönemin ünlü Mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından bugünkü kareye yakın dikdörtgen planda inşaa edilmiştir.


YILDIRIM BEYAZİD CAMİİ
Halk arasında eski Camii olarak adlandırılan yapı Yıldırım Beyazid tarafından 1388`de inşaa ettirilmiş. Kentteki ilk Osmanlı eseri olmasının yanında; ilk ve tek `Selaatin` yani Padişahın yaptırdığı cami olmasıyla da büyük önem taşımaktadır. Burası, 1461 yılında Paşa Camii inşaa edilinceye kadar kentin en büyük camisi olmuştur.
Yıldırım Beyazıt Camii, ismini verdiği mahallede , medrese , hamam ve misafirhaneden oluşan yapılar topluluğunun merkezinde yer alıp, halen ibadethane olarak hizmet vermektedir.

GAZİ İLKOKULU
Cumhuriyetin ilk yıllarında inşaa edilmiş olup, sivri kemerli, Selçuklu tarzı köşe kuleli ve revak tarzı girişiyle `Milli Mimarlık Dönemi` anlayışını yansıtan bir yapıdır.
Osmanlı`nın son döneminde mimarimizde ortaya çıkan yabancılaşmaya tepki olarak ortaya çıkıp, Ankara Türk Ocağı binası, Konya Postane binası gibi örneklerde de görüldüğü gibi milli mimarimize geri dönüşü yansıtan bir yapılardan biridir.

Yeşilli Camii (Hisariçi Camii): Kimin tarafından yaptırıldığı bilinmeyen cami, 1786'da Külahçızade Hacı Mustafa Efendi tarafından tamir ettirilmiştir. Eski Kuyumcular Mahallesindedir.

İbrahim Bey Camii (Hacı Arif Ağa Camii): 1465'te Zağanos Paşanın oğlu Mehmed Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra yıkılan cami, İbrahim Bey tarafından yeniden yapılmış ve 1899'da Hacı Arif Ağa tamir ettirmiştir. Minaresi üç şerefelidir. 

Namazgah: Karesi Beyliği döneminde, 1433 senesinde yapılmıştır. Yıkık durumdadır. 

Hüdavendigar Camii: Sultan Birinci Murad Han devrinde yaptırılmıştır. İlk dönem Osmanlı mimari özelliklerini taşır. 

Karesi Bey Türbesi: Karesioğullarından Karesi Bey ile beş oğlu bu türbede bulunmaktadır. Türbenin aslı Osmanlı Devleti zamanında Ampir üslubunda yapılmıştır. 

Paşa Sultan Türbesi: Hacı İl Bey ilkokulunun yanındadır. 1471'de yapılmıştır. İçinde iki lahit olup, biri Paşa Sultan'a aittir. 

Ali Şuuri Medresesi: Sahnihisar Mahallesindedir. 1862'de Ali Şuuri tarafından yaptırılmıştır. 1897 depreminde yıkıldı ise de 1906'da Kadı Abdülhalim tarafından tekrar inşa ettirilmiştir. Günümüzde ilkokul olarak kullanılmaktadır. 

Taşpınar Hamamı: 1401'de Subaşı Eyne Bey tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde mağaza olarak kullanılmaktadır. 

-->


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

xxxxxxx