22.2.13

Balıkesir Üniversitesi FakültelerBALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDEKİ FAKÜLTELER

Üniversiteye bağlı, Necatibey Eğitim Fakültesi - Fen Edebiyat Fakültesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tıp Fakültesi - Veteriner Fakültesi - Güzel Sanatlar Fakültesi - İlahiyat Fakültesi - Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Bandırma Denizcilik Fakültesi olmak üzere 10 Fakülte mevcuttur.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ


1910 Yılında öğretmen yetiştirilmek için kurulan Karesi Darülmuallim adıyla eğitim ve öğretime başlayan fakülte, 1932 yılından itibaren Necati Öğretmen Okulu, Necati Eğitim Enstitüsü ve Necatibey Yüksek Öğretmen Okulu adlarıyla öğretmen yetiştirmeye devam etmiştir.
1982 Yılında Uludağ Üniversitesi’ne bağlanarak Necatibey Eğitim Fakültesi adını alan fakülte 1992 yılından günümüze dek Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı olarak, Balıkesir Merkezdeki kendi binasında eğitim-öğretim çalışmalarını sürdürmektedir.
2011-2012 Öğretim yılı itibariyle fakültede, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi – Eğitim Bilimleri – İlköğretim – Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi – Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi – Yabancı Diller Eğitimi – Türkçe Eğitimi  ve Güzel Sanatlar Eğitimi  olmak üzere 8 Bölüm ve 19 Ana Bilim Dalında öğrenim gören 4500 öğrenci bulunmaktadır.

İLETİŞİM :
Adres    : Dinkçiler Mah. Soma Caddesi Merkez/BALIKESİR
Tel         : (0266) 241 27 62
Fax        : (0266) 249 50 05

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Eğitim ve öğretime 1993 yılında Balıkesir Merkezde NEF. Yerleşkesi içindeki binasında başlayan fakülte, bilahare Balıkesir Üniversitesi kampüsünde tamamlanan kendi binasına taşınmış ve faaliyetlerine burada devam etmeye başlamıştır.
Fakültede 4 yıllık lisans düzeyinde ve :
Biyoloji - Fizik - Kimya - Matematik - Tarih - Coğrafya - Sosyoloji - Türk Dili ve Edebiyatı - Batı Dilleri ve Edebiyatları - Moleküler Biyoloji ve Genetik olmak üzere 10 bölümde eğitim vermektedir.

Fakülte programları temel bilimler alanında bilim adamı yetiştirmek üzere hazırlanmıştır ve Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinde araştırma ve eğitim-öğretim amaçlı gelişmiş laboratuarlar mevcuttur.
Ayrıca ders içinde ve dışında öğrencilerin yararlanabildiği İnternet bağlantılı Bilgisayar Laboratuarıda hizmete girmiştir.

İLETİŞİM :
Adres  : Fen-Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi. BALIKESİR
Tel.      : (0266) 612 10 00
Fax.     : (0266) 612 12 15

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ


1976 Yılında kurulan ve Şubat-1977 tarihinde İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümleri ve Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi adıyla öğretime başlayan fakülte 1982 yılında Balıkesir Mühendislik Fakültesi ismini alarak Uludağ Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
1992 Yılında Balıkesir Üniversitesi’nin kurulmasıyla, bu üniversite bünyesine Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adıyla geçmiş ve uzun zaman şimdiki Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bulunduğu binada eğitimine devam etmiş, sonrasında Kampüs’de tamamlanan kendi yeni binasına taşınmıştır.
Halen Çevre Mühendisliği – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği – Endüstri Mühendisliği – Jeoloji Mühendisliği – İnşaat Mühendisliği -  Mimarlık ve Makine Mühendisliği olmak üzere 7 bölümde eğitim vermektedir.
Bilgisayar Mühendisliği bölümü açılmış isede 2012 eğitim yılında öğrenci kabul edilmemiştir.

İLETİŞİM :
Adres : BAÜ. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çağış kampusü.BALIKESİR
Te.     : (0266) 612 11 95
Fax.   : (0266) 612 12 57

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Halen eğitim ve öğretimini Balıkesir merkezdeki eski binasında sürdüren fakülte, Temmuz.2006 yılında İşletme ve İktisat Bölümleriyle eğitime başlamıştır. Sonrasında  Maliye ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri açılmış isede henüz öğrenci kabulü yapılmamıştır.

İLETİŞİM :
Adres : Kasaplar Mah.Akyar Sk. No: ¼ BALIKESİR
Tel.     : (0266) 249 65 35
Fax.    : (0266) 249 34 14

NOT : 2013 YILI BAŞLARINDA KAMPÜS YERLEŞKESİNDEKİ YENİ BİNASINA
         TAŞINMASI MUHTEMELDİR.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TIP FAKÜLTESİ


Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006 yılında yürürlüğe giren 5467 sayılı kanunun 2. maddesine göre kurulmuş olup, gerekli hazırlıkların tamamlanması ile Çağış Kampüs’ündeki geçici binasında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.
Fakültede Temel Tıp Bilimleri – Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimleri olmak üzere 3 bölümde eğitim verilmektedir.
2013 Yılı sonuna kadar Kampüs’de Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi binasının tamamlanması planlanmıştır.

İLETİŞİM :
Adres : BAÜ. Çağış Yerleşkesi. 10145 BALIKESİR
Tel.     : (0266) 614 14 54
Fax.    : (0266) 612 14 59

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VETERİNER FAKÜLTESİ


2008 Tarihinde yayınlanan 2809 sayılı kanunla kurulan fakülte Bigadiç Yolu 25.Km.deki eski Devlet Üretme Çiftliği bina ve alanında eğitim faaliyetine başlamıştır.
İlk defa 2011-2012 öğretim yılında ek kontenjandan 21 öğrenci ile eğitime başlayan fakültede, Temel Bilimler – Klinik Öncesi Bilimler – Klinik Bilimler – Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ile Zeotekni ve Hayvan Besleme olmak üzere 5 bölümde eğitim vermektedir.


İLETİŞİM :
Adres : BAÜ.Veteriner Fakültesi.Bigadiç Yolu 25.Km.BALIKESİR
Tel.    : (0266) 613 66 92
Fax.   : (0266) 613 66 57

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ


2005 Yılında kurulan fakülte, Balıkesir Merkez, Askeri Hastane karşısındaki eski Mimarlık-Mühendislik binasında faaliyet göstermektedir.
Şehrin merkezinde ve Balıkesir’in en güzel tarihi binasında bulunması, fakültenin adına yakışır durumdadır.
Uluslararası sanat alanında adını duyurmuş uzman eğitici kadrosuyla Resim ve Baskı Sanatları Bölümü olmak üzere 2 bölümde eğitim veren fakültenin amacı, Resim sanatının geleneksel öğretim yollarıyla evrensel özgün yapıtlar ortaya çıkaracak aydın ressamlar yetiştirmektir.

İLETİŞİM :
Adres : Aygören Mah.Askeri Hastane Karşısı. BALIKESİR
Tel.     : (0266) 241 00 96-97
Fax.    : (0266) 241 24 14

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Henüz Kurulma Aşamasındadır.

Adres : Dinkçiler Mah.Soma Cd. Mrk./BALIKESİR
Tel.     : (0266) 249 61 79
Fax.    :  -

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BANDIRMA İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


18.Ekim.1993 Tarihinde İktisat ve İşletme Bölümleriyle eğitim-öğretim faaliyetine geçen fakülte; İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde eğitim vermektedir ve lisans eğitimi İngilizce hazırlık dahil 5 yıldır.
Öğretim kadrosunda 7 Profesör, 14 Doçent ve 13 Yar.Doçent bulunan fakültede 2012 yılı itibariyle 3980 öğrenci öğrenim görmektedir.
23000 metre karelik kapalı alana sahip kendi binası, Bandırma-Biga yolu 4. km.dedir.

İLETİŞİM :
Adres :Bandırma İ.İ.B.F. Biga yolu 4.km. Bandırma
Tel.     : (0266) 738 09 45-47-48
Fax.    : (0266) 738 09 46

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

BANDIRMA DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

2009Yılında Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan fakültede, Deniz işletmeciliği ve yönetimleri ile ilgili 3 Ana Bilim Dalında mühendislik ve yönetimci öğretimi verilir.
Öğretim dili İngilizcedir ve 1 yıl İngilizce hazırlık olmak üzere arkasından 4 yıllık lisans öğretimi verilir.    

İLETİŞİM :
Adres :
Bandırma Denizcilik Fakültesi.
Bandırma İ.İ.B.Fakültesi 4. kat
Bandırma kampüsü BALIKESİR/TÜRKİYE

NOT :Fakülte kuruluş aşamasındadır ve henüz öğretime başlamamıştır.


-->
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

xxxxxxx